برنامه ریزی و  تامین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های پشتیبانی و تخصصی در دستگاه ها

 

 • وزارت مسکن و شهرسازی
 • وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی
 • شرکت سهامی بیمه البرز
 • شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
 • دانشکده کارآفرینی
 • دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
 • شرکت بیمه سرمد
 • مرکز مطالعات و همکاریهای علمی و بین الملل
 • صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
 • شرکت سیمان خوزستان
 • سازمان امور اداری و استخدامی
 • شرکت فرودگاههاو ناوبری هوائی ایران
 • وزارت علوم
 • و …