لطفاً منتظر بمانید ...

 

 

خدمات پشتیبانی

 

 

 تامین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های پشتیبانی و تخصصی

 

 

نمونه ای از دستگاههایی که این سازمان وظیفه تامین نیروی انسانی در بخشهای پشتیبانی و تخصصی آنها را به عهده داشته ، عبارتند از :

 

 • وزارت مسکن و شهرسازی
 • وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی
 • شرکت سهامی بیمه البرز
 • شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
 • دانشکده کارآفرینی
 • دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
 • شرکت بیمه سرمد
 • مرکز مطالعات و همکاریهای علمی و بین الملل
 • و ...

 

 

 

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا