لطفاً منتظر بمانید ...

برگ الصاق الکترو کاردیوگرام

بنا بر درخواست متقاضی چاپ خواهد شد .

قیمت : 10   ریـال
هزینه پستی : 0   ریـال

برگ شرح حال

بنا بر درخواست متقاضی چاپ خواهد شد .

قیمت : 10   ریـال
هزینه پستی : 0   ریـال

برگ گزارش عمل جراحی

بنا بر درخواست متقاضی چاپ خواهد شد .

قیمت : 1,000   ریـال
هزینه پستی : 0   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا