لطفاً منتظر بمانید ...

برگ درخواست مشاوره

بنا بر درخواست متقاضی چاپ خواهد شد .

قیمت : 10   ریـال
هزینه پستی : 0   ریـال

برگ بیهوشی

بنا بر درخواست متقاضی چاپ خواهد شد .

قیمت : تماس بگیرید

برگ مراقبت بعد از عمل جراحی

بنا بر درخواست متقاضی چاپ خواهد شد .

قیمت : 10   ریـال
هزینه پستی : 0   ریـال

برگ مراقبت قبل از عمل جراحی

بنا بر درخواست متقاضی چاپ خواهد شد .

قیمت : 10   ریـال
هزینه پستی : 0   ریـال

برگ کنترل دستورات پزشک

بنا بر درخواست متقاضی چاپ خواهد شد .

قیمت : تماس بگیرید

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا