لطفاً منتظر بمانید ...

برگ جذب و دفع مایعات

بنا بر درخواست متقاضی چاپ خواهد شد .

قیمت : 10   ریـال
هزینه پستی : 0   ریـال

برگ گزارش پرستار

بنا بر درخواست متقاضی چاپ خواهد شد .

قیمت : 10   ریـال
هزینه پستی : 0   ریـال

برگ پذیرش و خلاصه ترخیص

بنا بر درخواست متقاضی چاپ خواهد شد .

قیمت : 10   ریـال
هزینه پستی : 0   ریـال

برگ خلاصه پرونده

بنا بر درخواست متقاضی چاپ خواهد شد .

قیمت : 10   ریـال
هزینه پستی : 0   ریـال

برگ سیر بیماری

بنا بر درخواست متقاضی چاپ خواهد شد .

قیمت : 10   ریـال
هزینه پستی : 0   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا