لطفاً منتظر بمانید ...

حکم مرخصی استعلاجی

قیمت : 220   ریـال
هزینه پستی : 500   ریـال

برگ درخواست پرونده

قیمت : 220   ریـال
هزینه پستی : 500   ریـال

برگ راهنمای ارباب رجوع

قیمت : 220   ریـال
هزینه پستی : 500   ریـال

درخواست مرخصی کمتر از یک روز

قیمت : 220   ریـال
هزینه پستی : 500   ریـال

برگ ماموریت اداری کمتر از یک روز

قیمت : 220   ریـال
هزینه پستی : 500   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا