لطفاً منتظر بمانید ...

سی دی هوشمند آموزش مهارت های هفتگانه

آموزش ICDL

قیمت : 75,000   ریـال
هزینه پستی : 100,000   ریـال

طرح طبقه بندی مشاغل رسته فناوری اطلاعات

جلد 9

قیمت : 15,000   ریـال
هزینه پستی : 50,000   ریـال

طرح طبقه بندی مشاغل رسته فنی و مهندسی

جلد 8

قیمت : 47,000   ریـال
هزینه پستی : 50,000   ریـال

طرح طبقه بندی مشاغل رسته کشاورزی و محیط زیست

جلد 7

قیمت : 25,000   ریـال
هزینه پستی : 50,000   ریـال

طرح طبقه بندی مشاغل رسته خدمات

جلد 6

قیمت : 15,000   ریـال
هزینه پستی : 50,000   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا