لطفاً منتظر بمانید ...

طرح طبقه بندی مشاغل رسته خدمات

جلد 6

قیمت : 15,000   ریـال
هزینه پستی : 50,000   ریـال

طرح طبقه بندی مشاغل رسته بهداشتی و درمانی

جلد 5

قیمت : 32,000   ریـال
هزینه پستی : 50,000   ریـال

طرح طبقه بندی مشاغل رسته اداری و مالی

جلد 3

قیمت : 25,000   ریـال
هزینه پستی : 50,000   ریـال

طرح طبقه بندی مشاغل رسته فرهنگی آموزشی

جلد 2

قیمت : 25,000   ریـال
هزینه پستی : 50,000   ریـال

کلیات طرح طبقه بندی مشاغل

جلد اول

قیمت : 60,000   ریـال
هزینه پستی : 50,000   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا