لطفاً منتظر بمانید ...

قانون مدیریت خدمات کشوری

قطع وزیری

قیمت : 72,000   ریـال
هزینه پستی : 100,000   ریـال

قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی

قطع وزیری

قیمت : 71,000   ریـال
هزینه پستی : 100,000   ریـال

مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی

قطع وزیری

قیمت : 85,000   ریـال
هزینه پستی : 100,000   ریـال

سری کامل طرح طبقه بندی مشاغل

قطع وزیری

قیمت : 250,000   ریـال
هزینه پستی : 200,000   ریـال

افکار عمومی در سازمان

قطع وزیری

قیمت : 35,000   ریـال
هزینه پستی : 100,000   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا