لطفاً منتظر بمانید ...

سازماندهی و تشکیلات در مدیریت دولتی ایران

برای اولین بار در کشور

قیمت : 117,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل دستگاه‌های دولتی

مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

قیمت : 345,000   ریـال
هزینه پستی : 200,000   ریـال

مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری

قیمت : 92,000   ریـال
هزینه پستی : 100,000   ریـال

شخصیت های حج

تحلیل رفتاری و گونه شناشی 22 حاجی ایرانی

قیمت : 32,000   ریـال
هزینه پستی : 100,000   ریـال

مجموعه کامل قوانین شهرداریها

قطع وزیری

قیمت : 275,000   ریـال
هزینه پستی : 200,000   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا