لطفاً منتظر بمانید ...

قانون برنامه پنج‌ساله‌ی ششم

به انضمام قانون احکام دائمی

قیمت : 175,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

کلید واژه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قیمت : 185,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (2)

قیمت : 175,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

قانون برگزاری مناقصات

خرید خدمات مشاوره و ...

قیمت : 125,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

گفتمان قرآنی مدیران

اندیشه‌های اسلامی در مدیریت

قیمت : 175,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا