لطفاً منتظر بمانید ...

تبار شناسی نظام اداری

اندیشه‌های اسلامی در مدیریت (2)

قیمت : 550,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

افکار عمومی در سازمان

افکار عمومی در سازمان با مقدمه دکعتر علی‌آصغر کیا

قیمت : 385,000   ریـال
هزینه پستی : 200,000   ریـال

دستنامه ویرایش و تدوین آثار تاریخ شفاهی

راهنمای گام به گام پژوهشگران تاریخ شفاهی

قیمت : 295,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

نمونه فرم‌های عمومی اداری

نمونه‌ای از فرم های مورد عمل در دستگاهها به همراه دستورالعمل‌های مربوطه

قیمت : 270,000   ریـال
هزینه پستی : 200,000   ریـال

رسانه ها و سرمایه اجتماعی

قیمت : 335,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا