لطفاً منتظر بمانید ...

دستنامه ویرایش و تدوین آثار تاریخ شفاهی

راهنمای گام به گام پژوهشگران تاریخ شفاهی

قیمت : 295,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

نمونه فرم‌های عمومی اداری

نمونه‌ای از فرم های مورد عمل در دستگاهها به همراه دستورالعمل‌های مربوطه

قیمت : 270,000   ریـال
هزینه پستی : 200,000   ریـال

رسانه ها و سرمایه اجتماعی

قیمت : 335,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

قوانین و مقررات آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت

قیمت : 240,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی

و قانون مناقصات و آئین‌نامه های اجرایی آن با آخرین اصلاحات و الحاقات

قیمت : 285,000   ریـال
هزینه پستی : 150,000   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا