لطفاً منتظر بمانید ...

مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

قیمت : 400,000   ریـال
هزینه پستی : 200,000   ریـال

مجموعه کامل قوانین و مقررات مالیاتی

قیمت : 150,000   ریـال
هزینه پستی : 200,000   ریـال

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی

قیمت : 240,000   ریـال
هزینه پستی : 200,000   ریـال

دریچه ای به مدیریت منابع انسانی

قیمت : 10,000   ریـال
هزینه پستی : 100,000   ریـال

قانون برنامه پنجم توسعه

قیمت : 23,000   ریـال
هزینه پستی : 0   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا