لطفاً منتظر بمانید ...

نظام جبران خدمات کارمندان

قیمت : 35,000   ریـال
هزینه پستی : 100,000   ریـال

طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل یک جلدی

قیمت : 170,000   ریـال
هزینه پستی : 100,000   ریـال

قانون مالیات های مستقیم به انضمام قانون مالیات بر ارزش افزوده

قیمت : 45,000   ریـال
هزینه پستی : 100,000   ریـال

مدیریت عملکرد

قیمت : 43,000   ریـال
هزینه پستی : 0   ریـال

توسعه منابع انسانی در سازمان

قیمت : 40,000   ریـال
هزینه پستی : 100,000   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا