لطفاً منتظر بمانید ...

دفتر اموال غیرمنقول

قیمت : 350,000   ریـال
هزینه پستی : 170,000   ریـال

دفتر اموال 17

ثبت اطلاعات خروج مال از نگهبانی واحد

قیمت : 350,000   ریـال
هزینه پستی : 170,000   ریـال

دفتر اموال 14

ثبت مشخصات اموال در حکم مصرفی

قیمت : 350,000   ریـال
هزینه پستی : 170,000   ریـال

دفتر اموال 13

ثبت مشخصات سایر اموال غیر مصرفی

قیمت : 350,000   ریـال
هزینه پستی : 170,000   ریـال

دفتر اموال 12

ثبت مشخصات دام و حیوان

قیمت : 350,000   ریـال
هزینه پستی : 170,000   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا