لطفاً منتظر بمانید ...

فرم شماره 3

محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد کارمندان

قیمت : 750   ریـال
هزینه پستی : 500   ریـال

فرم شماره 2

محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران پایه

قیمت : 750   ریـال
هزینه پستی : 500   ریـال

فرم شماره 1

محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیرانی میانی

قیمت : 750   ریـال
هزینه پستی : 500   ریـال

دفتر اموال نامشهود تلفن ثابت ، همراه و ...

قیمت : 250,000   ریـال
هزینه پستی : 170,000   ریـال

دفتر اموال نامشهود آب ، برق و ...

قیمت : 250,000   ریـال
هزینه پستی : 170,000   ریـال

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا