لطفا نکات ذیل را در ورود اطلاعات رعایت فرمایید:


جهت تسهیل در ثبت نام تمامی اطلاعات وارد شده می بایست متعلق به داوطلب باشد
از تمامی کافی نت های محترم، تقاضا می شود که کد ملی و اطلاعات داوطلب را وارد نمایند
هر داوطلب فقط یک خرید موفق می تواند داشته باشد
مبلغ مورد نظر جهت خرید کارت آزمون صد و سی هزار تومان می باشد
در صورت واجد شرایط یودن، ثبت نام نمایید
قبل از خرید کارت ، آگهی آزمون را حتما مطالعه فرمایید
مبلغ پرداختی به هیچ عنوان قابل برگشت نیست
کد ملی و تمامی اطلاعات ذیل را به صورت صحیح وارد نمایید
هر داوطلب با کد ملی خود ، فقط مجاز به خرید یک کارت می باشد
لطفا در صفحه بانک ، گزینه پست الکترونیکی که اختیاری می باشد را وارد نمایید
حداکثر سن جهت ثبت نام در آزمون بدون سابقه کار و شرایط ایثارگری برای داوطلبان دارای مدرک دیپلم 26 سال و مدرک کاردانی و کارشناسی ، 28 سال می باشد


* نام و نام خانوادگی داوطلب:
* جنسیت:
* کد ملی داوطلب:
* شماره شناسنامه داوطلب:
* تلفن همراه داوطلب:
عبارت امنيتي: