پاسخگویی به سوالات متقاضیان ثبت نام در آزمون هر روز به جز ایام تعطیل رسمی

بین ساعات 10 صبح تا 14 بعدازظهر انجام میشود

021-88913141