لطفاً منتظر بمانید ...

شرح فعالیت‌های سازمان معین ادارات

 

با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای بخش دولتی در زمینه بهره‌گیری از خدمات بخش‌های تعاونی و خصوصی در زمینه خدمات فنی و تخصصی بخصوص ارائه خدمات مشاوره‌ای که در برنامه‌های توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است شرکت تعاونی سازمان معین ادارات متشکل از تعدادی از مدیران و کارشناسان خبره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) در سال 1371 تاسیس گردید و بر اساس بهره‌گیری از توان تخصصی و تجربیات همه همکاران نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای به دستگاههای دولتی و غیر دولتی متقاضی فعالیت می‌نماید و به عنوان معین واقعی در خدمت نظام اداری کشور بوده است.

الف) اهم خدمات مشاوره‌ای که توسط این سازمان و کارشناسان آن طی سالیان گذشته ارائه ‌گردیده بشرح ذیل می‌باشد :‌

  1. بازمهندسی ساختار تشکیلاتی دستگاه‌ها و تدوین ساختار سازمانی بر اساس اهداف و وظایف و راهبردهای توسعه‌ای
  2. تدوین تشکیلات تفصیلی دستگاهها بر اساس ساختار سازمانی
  3. بازمهندسی و اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار در جهت تسهیل و ساده سازی امور با دیدگاه بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین
  4. تدوین شرح وظایف پست‌های سازمانی بر اساس تشکیلات تفصیلی بر مبنای بهینه سازی فعالیت‌ها و تقسیم وظایف سازمانی در جهت افزایش انگیزش و کارآئی کارکنان
  5. تدوین مقررات اداری و استخدامی سازمانها بر اساس اساسنامه مصوب و قوانین تاسیس
  6. بررسی و تدوین مقررات حقوق و دستمزد بر مبنای نظام های نوین پرداخت
  7. استاندارد سازی مشاغل سازمان‌ها و مشخص نمودن میزان حجم کار در واحد زمان جهت مشاغل کمیت پذیر و تدوین استانداردهای مشخص در مورد مشاغل کیفی
  8. تدوین طرح برنامه ریزی نیروی انسانی (Man Power Planning) در جهت انطباق عرضه و تقاضای (ورودی و خروجی) نیروی انسانی و توزیع مناسب نیروها از نظر سازمانی و منطقه‌ای با توجه به طرح‌ها و برنامه های آینده دستگاه و راهبردهای توسعه‌ای طی برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت.

 

برخي فعاليتهاي پژوهشی و پروژه‌های تحقیقاتی که طی بیست سال گذشته تا کنون توسط کارشناسان این سازمان انجام شده است‌:

رديف

عنوان پژوهش / پروژه تحقيقاتي

كارفرما

تاريخ


نتايج

1

بررسي شهرداري تهران( تشكيلات و روشها)

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1368

اصلاح روش صدور پروانه ساختمان در شهرداري

2

زمينه هاي سازماندهي و مديريت در استراليا

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1369

ترجمه و مطالعه تطبيقي تجربيات دولت استراليا

3

اتوماسيون اداري در ژاپن

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1369

ترجمه (مطالعه تطبيقي)

4

طرح ايجاد مجتمع هاي اداري – خدماتي در شهرداري تهران و شهرهاي بزرگ كشور

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1370

تصويب در شوراي عالي اداري (موضوع ارائه خدمات سازمانهاي دولتي توسط مناطق شهرداري تهران)

5

ساماندهي ساختمانهاي اداري دولت در تهران و مراكز استانها

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1371

تصميم نامه هيأت وزيران مبني بر پيگيري موضوع

6

بررسي و ساماندهي نظام انفورماتيك كشور

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1371

-

7

مطالعه تطبيقي نظام اداري مالزي و اندونزي

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1371

مطالعه مديريت دولت و شهرداريها

8

بررسي و اصلاح روشهاي آزمون و صدور گواهينامه سازمان آموزش فني و حرفه اي

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1372

تصويب در شوراي عالي اداري

9

بررسي و اصلاح سيستمها و روشهاي امور فرهنگي و سياحتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1372

تأييد و بخشنامه توسط وزير

10

بررسي و اصلاح روش برقراري بيمه بيكاري

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1373

تصويب در شوراي عالي اداري

11

طراحي تشكيلات فروشگاههاي زنجيره اي رفاه

شركت داده پردازي

1374

تصويب واجرا

12

بررسي و مستندسازي سيستمها و روشها

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

1374

اصلاح روشهاي اداري

13

تفكيك وظايف سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1375

امضاء تفاهمنامه بين وزير و رئيس سازمان (حذف فعاليتهاي موازي)

14

بررسي و مستندسازي روشهاي سازمان بازنشستگي

جهاد دانشگاهي صنعتي شريف

1375

بهره برداري در مكانيزاسيون سازمان

15

طراحي تشكيلات مركز تحقيقات معماري و شهرسازي

مركز تحقيقات معماري و شهرسازي ايران

1376

تأييد رياست مركز

16

تدوين ضوابط واستانداردهاي ساختمانهاي اداري دولت

سازمان مديريت و    برنامه ريزي كشور

79-1373

تصويب در شوراي عالي اداري

17

طراحي فضاي اداري و چيدمان داخل ساختمان

سازمان امور اداري واستخدامي كشور

1377

اجرا طرح در ساختمان لادن

18

بررسي جايگاه و ساختار مناسب مديريت
هوا – فضا

سازمان امور اداري واستخدامي كشور

1377

ارائه به دولت

19

بررسي و اصلاح سيستمها و روشهاي كميته امداد

كميته امداد امام خميني

1377

تأييد و بخشنامه

20

بررسي امنيت شغلي كاركنان دولت

موسسه مهر فرهنگ

1378

بهره برداري در طرحهاي سازمان امور اداري

21

طراحي فضاي اداري و چيدمان داخلي ساختمانها

كميته امداد امام خميني

1378

اجرا در ساختمانهاي 2 و3 سوهانك

22

طرح تشكيلات كلان دولت

سازمان امور اداري واستخدامي كشور

1378

تصويب در هيأت وزيران

23

تدوين راهبردها و برنامه هاي اصلاح سيستمها و روشها

سازمان امور اداري واستخدامي كشور

1378

تصويب در شوراي عالي اداري

24

امكان سنجي و ساختار مديريت GIS در ناجا

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي

1379

تأييد

25

طرح ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه

سازمان مديريت و

برنامه ريزي كشور

1379

تصويب در شوراي عالي اداري

26

طرح ادغام كتابخانه ملي و سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي

سازمان مديريت و

برنامه ريزي كشور

1379

تصويب در شوراي عالي اداري

27

طرح ارتقاء جايگاه مديريت نظام آماري كشور

مركز آمار ايران

1379

ارتقاء سطح اختيارات مركز آمار ايران

28

شناسايي و تعيين ساز و كارهاي واگذاري تصديهاي دولت به شهرداري تهران

مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران

1379

طرح در شوراي شهر تهران تصويب درشوراي عالي اداري

29

بررسي و طراحي تشكيلات مركز آمار ايران

مركز آمار ايران

1379

تأييد

30

برنامه ريزي نيروي انساني مركز آمار ايران

مركز آمار ايران

1379

تأييد

31

بررسي و بهينه سازي سيستمها و روشها و طراحي تشكيلات وزارت تعاون

وزارت تعاون

1379

تصويب

32

طراحي تشكيلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

سازمان مديريت صنعتي

1379

تصويب

33

بررسي و اصلاح سيستمها و روشهاي امور سينمايي هنري و مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1379

تأييد و بخشنامه موارد

34

تدوين ضوابط و استانداردهاي فضا و ساختمانهاي اداري

سازمان مديريت و    برنامه ريزي كشور

1379

تصويب در شوراي عالي اداري

35

تدوين و سنجش شاخصها و برنامه بهره وري سازمان  نقشه برداري کشور

سازمان نقشه برداري كشور

1380

تاييد

36

بررسي و بهينه سازي سيستمها و روشها و طراحي تشكيلات سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران

سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران

1380

تائيد

37

بررسي و اصلاح سيستمها و روشهاي سازمان ايرانگردي

سازمان ايرانگردي و جهانگردي

1380

تدوين و اصلاح 64 روش و تاييد

38

استاندارد مشاغل سازمان ايرانگردي و جهانگردي

سازمان ايرانگردي و جهانگردي

1380

تدوين و استاندارد 105 شغل و تاييد

39

بررسي و اصلاح سيستمها و روشهاي سازمان حفاظت محيط زيست

سازمان حفاظت محيط زيست

1380

گزارش مستندسازي تدوين شد

40

طراحي تشكيلات وزارت علوم, تحقيقات و فناوري

سازمان مديريت صنعتي

1380

1- مستندسازي و تحليل ساختار تشكيلاتي موجود وزارتخانه

2- مطالعه تطبيقي ساختار وزارتخانه هاي مشابه در ساير كشورها

41

بررسي طرح تعطيلي روزهاي پنجشنبه در استانهاي كشور

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين

1381

طرح در شوراي برنامه ريزي استان تصويب لغو تعطيلي روزهاي پنجشنبه در دولت

42

بررسي سازمانها و تدوين ساختار نظام جامع رفاه اجتماعي در ايران

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1381

تاييد

43

بررسي و بازنگري ساختار تشكيلاتي سازمان بازنشستگي كشوري

سازمان بازنشستگي كشوري

1381

تدوين و ارائه گزارشات

44

بازآرايي ساختار تشكيلات گروه صنعتي سديد

گروه صنعتي سديد

1381

تدوين وتصويب

45

مطالعه تطبيقي نظام ارزيابي عملكرد در شهرداريهاي ديگر كشورها

مركز مطالعات و        برنامه ريزي شهر تهران

1381

تدوين و ارايه گزارش

46

طرح تفكيك وظايف ملي و استاني وزارتخانه ها

سازمان مديريت و      برنامه ريزي كشور

1381

تصويب در شوراي عالي اداري

47

طرح اصلاح ساختار شركت راه آهن ج.ا.ا

سازمان مديريت و      برنامه ريزي كشور

1381

تصويب در شوراي عالي اداري

48

طرح ادغام سازمان اسناد و كتابخانه ملي

سازمان مديريت و      برنامه ريزي كشور

1381

تصويب در شوراي عالي اداري

49

سازماندهي مجدد شوراها‏ ستادها و كميسيونهاي تحت نظارت رياست جمهوري

نهاد رياست جمهوري

1381

ارائه طرح و تأييد

50

الگوي پيشنهادي براي نظام مديريت رفاه اجتماعي

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

1382

انتشار در مجله مجلس و پژوهش

51

مستندسازي و اصلاح روشهاي وزارت كار و  امور اجتماعي

وزارت كار و امور اجتماعي

1382

تدوين و تاييد گزارش

52

طراحي تشكيلات و مشاغل نهادرياست جمهوري

نهاد رياست جمهوري

1382

تائيد

53

مستندسازي و اصلاح روشهاي امور رفاهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

اداره كل تعاون و رفاه وزارتخانه

1382

تدوين و ارايه گزارش و تأييد

54

مستندسازي و اصلاح سيستمها روشهاي وزارت صنايع و معادن

وزارت صنايع و معادن

1382

طرح موجود و پيشنهادي ارائه و تاييد گرديد

55

طرح اصلاح ساختار وزارت راه و ترابري

سازمان مديريت و      برنامه ريزي كشور

1382

تصويب در شوراي عالي اداري

56

طرح اصلاح ساختار شركت مخابرات ايران

سازمان مديريت و       برنامه ريزي كشور

1382

تصويب در شوراي عالي اداري

57

مستندسازي و اصلاح سيستمها و روشهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

سازمان مديريت و      برنامه ريزي كشور

2-1381

847 روش مستندسازي و فرايندهای پيشنهادي ارائه و تاييد گرديد.

58

مستندسازي و طراحي ساختار تشكيلاتي, روشها و برنامه ريزي نيروي انساني سازمان تربيت بدني

سازمان تربيت بدني

ايران

83-1382

گزارش مستندسازي , طراحي و برنامه ريزي در 13 جلد ارائه گرديده است.

59

طراحي تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي

امنيت ملي

دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي

1382

بررسي و ارائه طرح جهت اجرا

60

طرح ساماندهي دستگاههاي فرهنگي كشور

سازمان مديريت و       برنامه ريزي كشور

1382

تصويب كليات طرح در شوراي عالي اداري

61

طرح ساماندهي دانشگاه هاي وابسته به دستگاههاي اجرايي كشور

سازمان مديريت و      برنامه ريزي كشور

1382

تصويب در شوراي عالي اداري

62

بررسي بنيادها در ايران (مقاله)

فصلنامه گفتگو

1382

چاپ و انتشار مقاله

63

طرح اصلاح ساختار موسسات و شركتهاي دولتي

سازمان مديريت و      برنامه ريزي كشور

1382

تصويب در شوراي عالي اداري

64

طراحي تشكيلات سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

سازمان پژوهش و       برنامه ريزي آموزشي

1383

ابلاغ طرح جهت اجرا

65

طرح ادغام وزارت تعاون

سازمان مديريت و      برنامه ريزي كشور

1383

گزارش و لايحه پيشنهادي  طرح در دولت

66

طرح اصلاح ساختار دستگاه هاي وابسته به رياست جمهوري

سازمان مديريت و      برنامه ريزي كشور

1383

تصويب موارد در شوراي عالي اداري

67

طرح اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش (دستگاه هاي وابسته)

سازمان مديريت و      برنامه ريزي كشور

1383

تصويب موارد در شوراي عالي اداري

68

طرح ساماندهي مديريت فناوري اطلاعات كشور

دبيرخانه شوراي عالي   اطلاع رساني

1383

تدوين گزارش و تائيد در شوراي عالي فناوري اطلاعات

69

طراحي تشكيلات موسسه خيريه كهريزك

موسسه كهريزك

1383

طراحي و تائيد تشكيلات

70

مهندسي مجدد ساختار تشكيلاتي                  سازمان  زمين شناسي

مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

1383

تدوين گزارش و ارائه طرح وتائيد

71

مهندسي مجدد فرآيندهاي گمرك

گمرك جمهوري اسلامي ايران

1383

تدوين 20 جلد گزارش (149 فرآيند مستندو11فراينداصلي طراحي گرديد)

72

طراحي تشكيلات مديريت آموزش و ارتقاء سلامت

مديريت آموزش و ارتقاء سلامت

1383

تدوين گزارش توجيهي

73

طرح تشكيلات كلان دولت

سازمان مديريت و      برنامه ريزي كشور

1383

تدوين گزارش و طرح لايحه در مجلس

74

طراحي تشكيلات سازمان مجري ساختمانها

سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي

1384

تدوين گزارش طراحي تشكيلات و تصويب

75

طراحي تشكيلات صندوق بازنشستگي بنادر و كشتيراني

سازمان بنادر و كشتيراني

1384

 مطالعه،طراحي تشكيلات وتائيد

76

طرح اصلاح ساختار وزارت مسكن و شهرسازي

 

سازمان مديريت و      برنامه ريزي كشور

1384

 

تدوين گزارش و طرح در شورايعالي اداري

77

تبيين جايگاه و طراحي تشكيلات دفتر همكاريهاي فن آوري رياست جمهوري

دفترهمكاريهاي فناوري

1384

مطالعه و طراحی

78

طراحي ساختار استانداري تهران

 

 

 

 

 

استانداري تهران

 

 

 

 

 

1384

 

 

 

 

 

تدوين3جلد گزارش درزمينه               مطالعه ساختار و مديريت شهري ، مجموعه شهري تهران وكلان شهرهاي جهان و مديريت منطقه اي تهران وديگر كشورها و طراحی

تشكيلات استانداری

79

طراحي تشكيلات شركت راشستان

شركت راشستان

1384

مطالعه ،طراحي وتائید

80

طراحي و تقويت ساختار ستاد مبارزه با مواد                  مخدر

دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

1384

 

تهيه گزارش و تائيد طر ح پيشنهادي

81

مهندسي مجدد تشكيلات و وروشهاي

شركت مشيران

شركت مشيران

 

1384

 

تدوين تشكيلات و فرايندهاي

حوزه ستادي وكارگاههاي شركت

82

طراحي  سيستم ارزيابي عملكرد مناطق وسازمانهاي وابسته به شهرداري تهران

مركز مطالعات و

برنامه ريزي شهرتهران

86-1384

 

مطالعه ،طراحي ، اجراي آزمايشي و تائید

83

طراحي تشكيلات شركت خدمات هوايي پيام

شركت پيام

1385

مطالعه ،طراحي وتصويب

84

طراحي تشكيلات سازمان فضايي ايران

سازمان فضايي ايران

1385

مطالعه ،طراحي وتصويب

85

مهندسي مجدد ساختار و فرايندهاي

سازمان اوقاف و امور خيريه

سازمان اوقاف و امور خيريه

1385

 

مطالعه ،طراحي وتائيد

 

86

احصاء قيمت تمام شده فعاليتهاي

وزارت صتايع و معادن

وزارت صنايع و معادن

1385

مطالعه ،طراحي وتائيد

 

87

تدوين استراتژيهاي منابع انساني

سازمان امور مالياتي كشور

1385

تهيه RFP طرح

88

ساماندهي مديريت امور سينمايي كشور

معاونت امور سينمائي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي

1385

مطالعه ،طراحي وتائيد

 

89

طراحي مدل نظام جامع فرهنگي كشور در مهندسي فرهنگي كشور

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 

86-1385

 

مطالعه ، طراحي و تائيد

 

90

 مهندسي مجدد ساختار و فرايندهاي

سازمان ملي زمين ومسكن

سازمان ملي زمين و مسكن

  87-1386

مطالعه ، طراحي وتائيد

91

مهندسي مجدد ساختار و فرايندهاي

 شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي

شركت توسعه و نگهداري  اماكن ورزشي

  87-1386

            مطالعه ، طراحي وتائيد

92

برنامه رِيزی اتاق بازرگاني

و صتايع و معادن ايران

اتاق بازرگاني و صتايع و معادن ايران

1386

مطالعه و طراحي وتائيد

93

طراحي اساسنامه، ساختار تشكيلاتي، فرایندها،

آئين نامه ها و نظام نامه هاي

منطقه ويژه اقتصادي پيام

منطقه ويژه اقتصادي پيام

87-1386

مطالعه ، طراحي وتائيد

94

مهندسي مجدد ساختار تشكيلاتي و فرایندهای

شركت سهامي دارويي وتجهيزات پزشكي

شركت سهامي دارويي وتجهيزات پزشكي

87-1386

مطالعه ، طراحي وتائيد

95

طراحي تشكيلات تفصيلي

وزارت علوم،تحقيقات وفناوري

موسسه پژوهش و       برنامه ريزي  آموزش عالي

87-1386

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

96

طراحي ساختار تشكيلاتي نهاد راهبري

 فناوري اطلاعات(فاوا)

دبيرخانه شوراي عالي   اطلاع رساني

1387

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

97

تدوين اهداف،استراتژيها و راه كارهاي توسعه صنعت

 در برنامه پنجم 

دفتر مطالعات طرح جامع مديريت- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

1387

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

98

طراحي تشكيلات ادارات كل استان و شهرستان

وزارت تعاون

وزارت تعاون

1388

مطالعه و طراحي وتائيد

 

99

مستند سازي و اصلاح فرايندهاي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات

1388

مطالعه و طراحي وتائيد

 

100

مطالعه و طراحي فضا و چیدمان اداری ساختمان  شرکت برق منطقه ای خراسان

شرکت برق منطقه ای خراسان  

1388

مطالعه ، طراحي و تائید

101

طراحي ساختار،فرایندها و دستورالعملها و برنامه های عملیاتی  مدیریت آب و خاک البرز

کمیته آب و خاک البرز

و بانک جهانی

1388

مطالعه ، طراحي و تائید

102

تدوین استراتژی و طراحي ساختار

 شرکت بازرگانی پتروشیمی

شرکت بازرگانی پتروشیمی

90-1389

مطالعه ، طراحي و تائید

103

مهندسی مجدد تشکیلات و فرایندهای

 شهرداری بندرعباس

شهرداری بندرعباس

94-1393

در مرحله تصویب

104

تدوین سند برنامه نیروی انسانی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1394

مطالعه ، طراحي و تائید

105

تدوین سند برنامه نیروی انسانی

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

1394

مطالعه ، طراحي و تائید

106

بازنگری و طراحی ساختار تشکیلاتی

 شرکت ارتباطات زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت

1394

مطالعه و طراحي

107

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

 شهرداری های استان لرستان

استانداری لرستان

1394

تصویب شد

108

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

 شرکت پرشین گلف

شرکت پرشین گلف

1394

تصویب شد

109

مهندسی مجدد تشکیلات شهرداری ایلام

شهرداری ایلام

1394

تصویب شد

110

مهندسی مجدد تشکیلات شهرداری یزد

شهرداری یزد

1394

تصویب شد

111

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

 شهرداری های استان مرکزی

استانداری مرکزی

1394

تصویب شد

112

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

 شهرداری های استان هرمزگان

استانداری هرمزگان

1394

تصویب شد

113

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

 شهرداری های استان البرز

استانداری البرز

1394

تصویب شد

114

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی و فرایندهای

 شهرداری های استان آذربایجان غربی

استانداری آذربایجان غربی

1394

تصویب شد

115

مهندسی مجدد تشکیلات شهرداری بافق

شهرداری بافق

1394

تصویب شد

116

تدوین سند برنامه نیروی انسانی

سازمان تنظیم  مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان تنظیم  مقررات و ارتباطات رادیویی

1394

تصویب شد

117

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

 شهرداری های استان سیستان و بلوچستان

سازمان همیاری شهرداری های استان

1395

 

تصویب شد

118

مهندسی مجدد تشکیلات شهرداری بوشهر

شهرداری بوشهر

1395

تصویب شد

119

تدوین تشکیلات تفصیلی

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

1395

مطالعه  و طراحي

 

120

مهندسی مجدد تشکیلات شهرداری زنجان

شهرداری زنجان

1395

تصویب شد

121

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

 حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

96-1395

مطالعه، طراحي و تائید

122

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

 بنیاد رودکی

بنیاد رودکی

1396

مطالعه و طراحی

123

طراحی تشکیلات شهرداری فردیس

شهرداری فردیس

1396

مطالعه، طراحي و تصویب

124

بازنگری و طراحی ساختار تشکیلاتی

 شرکت ارتباطات زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت

1396

مطالعه ، طراحي و تائید

125

کارسنجی و مهندسی مجدد ساختار

 سازمان تنظیم  مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان تنظیم  مقررات و ارتباطات رادیویی

1397

کارسنجی فعالیت ها و فرایندها

126

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

 اتاق بازرگانی تهران

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران

1397

در حال انجام

 
 

ب ) امور بین الملل :

انعقاد قرارداد با شرکت کیومک گروپ کانادا (Q MAC GROUP Inc.) در خصوص بازنگری در ساختار تشکیلات و فرایندهای انجام کار .

 

نمونه فعالیت‌های این سازمان در زمینه چاپ و نشر کتب تخصصی و فرمهای مربوط به نظام اداری و مدیریت  عبارتند از :

- تدوین و انتشار مجموعه کامل قوانین و مقررات اداری و استخدامی که هر ساله منتشر می‌شود .

- چاپ و انتشار مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه‌های اجرائی آن که تا کنون چندین بار به چاپ مجدد رسیده است .

- تدوین و انتشار مجموعه قوانین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

- تدوین و انتشار مجموعه قانون محاسبات عمومی و آئین نامه‌های اجرائی آن

- تدوین و انتشار قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

- تدوین و انتشار قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرائی

- تدوین و انتشار سازماندهی و تشکیلات در مدیریت دولتی ایران

- تدوین و انتشار اندیشه های اسلامی در مدیریت  (گفتمان قرآنی مدیران )

- تدوین و انتشار راهنمایی کامل کارمند یابی و استخدام (رویکرد گام به گام برای انتخاب ، ارزیابی و استخدام صحیح افراد)

 

برنامه ریزی و پشتیبانی نیروی انسانی :

تامین نیروی انسانی دستگاههای دولتی و غیر دولتی اعم از تخصصی و پشتیبانی

 

نمونه دستگاه‌هایی که تا کنون مورد مشاوره و برگزاری آزمون‌های استخدامی این سازمان قرار گرفته‌اند :

  • وزارت صنايع و معادن ، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، اداره کل ثبت اسناد و املاک اردبیل ، ثبت خراسان شمالی ، ثبت سیستان و بلوچستان ،  وزارت كار و امور اجتماعي ،  تعدادي از بانك ها،  گمرك ايران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،  راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران ،  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ، وزارت راه و شهرسازی ، تعدادی از ادارات کل راه و شهرسازی استانها، شركت سهامي بيمه البرز ،  شرکت سهامی بیمه آسیا ، سازمان تنظيم مقررات و راديويي، وزارت امور اقتصادي و دارائي ، سازمان هواپيمايي كشوري ، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ، استانداری اردبیل ، استانداری اصفهان ، استانداری زنجان ، استانداری سمنان ، استانداری سیستان و بلوچستان ،‌ استانداری قزوین ، استانداری قم ، استانداری کرمان ، استانداری لرستان ، استانداری مرکزی، استانداری خراسان شمالی ، بخش اداري مجلس شوراي اسلامی، شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، سازمان حج و زيارت ، سازمان بنادر و دريانوردي ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشگاه لرستان ، مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری (سامد) ، سازمان دامپزشکی تهران ، سازمان ملی زمین و مسکن ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، ‌سازمان حفاظت محیط زیست ، مرکز ملی جهانی شدن ، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، اداره کل تعاون سمنان ، بانک ملی ایران ، بانک توسعه صادرات ایران، شرکت رفاه مهر (بانک کشاورزی) ،‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان ، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، دانشگاه لرستان ،‌گمرک ، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ارتباطات زیر ساخت .

 

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا