لطفاً منتظر بمانید ...

شرح فعالیت‌های سازمان معین ادارات

 

با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای بخش دولتی در زمینه بهره‌گیری از خدمات بخش‌های تعاونی و خصوصی در زمینه خدمات فنی و تخصصی بخصوص ارائه خدمات مشاوره‌ای که در برنامه‌های توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است شرکت تعاونی سازمان معین ادارات متشکل از تعدادی از مدیران و کارشناسان خبره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) در سال 1371 تاسیس گردید و بر اساس بهره‌گیری از توان تخصصی و تجربیات همه همکاران نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای به دستگاههای دولتی و غیر دولتی متقاضی فعالیت می‌نماید و به عنوان معین واقعی در خدمت نظام اداری کشور بوده است.

 

الف) اهم خدمات مشاوره‌ای که توسط این سازمان و کارشناسان آن طی سالیان گذشته ارائه ‌گردیده بشرح ذیل می‌باشد :‌

 

 

  1. بازمهندسی ساختار تشکیلاتی دستگاه‌ها و تدوین ساختار سازمانی بر اساس اهداف و وظایف و راهبردهای توسعه‌ای
  2. تدوین تشکیلات تفصیلی دستگاهها بر اساس ساختار سازمانی
  3. بازمهندسی و اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار در جهت تسهیل و ساده سازی امور با دیدگاه بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین
  4. تدوین شرح وظایف پست‌های سازمانی بر اساس تشکیلات تفصیلی بر مبنای بهینه سازی فعالیت‌ها و تقسیم وظایف سازمانی در جهت افزایش انگیزش و کارآئی کارکنان
  5. تدوین مقررات اداری و استخدامی سازمانها بر اساس اساسنامه مصوب و قوانین تاسیس
  6. بررسی و تدوین مقررات حقوق و دستمزد بر مبنای نظام های نوین پرداخت
  7. استاندارد سازی مشاغل سازمان‌ها و مشخص نمودن میزان حجم کار در واحد زمان جهت مشاغل کمیت پذیر و تدوین استانداردهای مشخص در مورد مشاغل کیفی
  8. تدوین طرح برنامه ریزی نیروی انسانی (Man Power Planning) در جهت انطباق عرضه و تقاضای (ورودی و خروجی) نیروی انسانی و توزیع مناسب نیروها از نظر سازمانی و منطقه‌ای با توجه به طرح‌ها و برنامه های آینده دستگاه و راهبردهای توسعه‌ای طی برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت.

برخي فعاليتهاي پژوهشی و پروژه‌های تحقیقاتی که طی بیست سال گذشته تا کنون توسط کارشناسان این سازمان انجام شده است‌:

 

 

ردیف

عنوان پژوهش / پروژه تحقیقاتی

کارفرما

تاریخ

نتایج

1

بررسي شهرداري تهران( تشكيلات و روشها)

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1368

اصلاح روش صدور پروانه ساختمان در شهرداري

2

زمينه هاي سازماندهي و مديريت در استراليا

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1369

ترجمه و مطالعه تطبيقي تجربيات دولت استراليا

3

اتوماسيون اداري در ژاپن

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1369

ترجمه (مطالعه تطبيقي)

4

طرح ايجاد مجتمع هاي اداري – خدماتي در شهرداري تهران و شهرهاي بزرگ كشور

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1370

تصويب در شوراي عالي اداري (موضوع ارائه خدمات سازمانهاي دولتي توسط مناطق شهرداري تهران)

5

ساماندهي ساختمانهاي اداري دولت در تهران و مراكز استانها

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1371

تصميم نامه هيأت وزيران مبني بر پيگيري موضوع

6

بررسي و ساماندهي نظام انفورماتيك كشور

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1371

-

7

مطالعه تطبيقي نظام اداري مالزي و اندونزي

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1371

مطالعه مديريت دولت و شهرداريها

8

بررسي و اصلاح روشهاي آزمون و صدور گواهينامه سازمان آموزش فني و حرفه اي

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1372

تصويب در شوراي عالي اداري

9

بررسي و اصلاح روش برقراري بيمه بيكاري

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1373

تصويب در شوراي عالي اداري

10

طراحي تشكيلات فروشگاههاي زنجيره اي رفاه

شركت داده پردازي

1374

تصويب واجرا

11

بررسي و مستندسازي سيستمها و روشها

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

1374

اصلاح روشهاي اداري

12

تفكيك وظايف سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1375

امضاء تفاهمنامه بين وزير و رييس سازمان تبليغات (حذف فعاليتهاي موازي)

13

بررسي و مستندسازي روشهاي سازمان بازنشستگي

جهاد دانشگاهي صنعتي شريف

1375

بهره برداري در مكانيزاسيون سازمان

14

بررسي و اصلاح سيستمها و روشهاي امور فرهنگي و سياحتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1371

تأييد و بخشنامه توسط وزير

15

طراحي تشكيلات مركز تحقيقات معماري و شهرسازي

مركز تحقيقات معماري و شهرسازي ايران

1376

تأييد رياست مركز

16

تدوين ضوابط واستانداردهاي ساختمانهاي اداري دولت

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1379

تصويب در شوراي عالي اداري

17

طراحي فضاي اداري و چيدمان داخل ساختمان

سازمان امور اداري واستخدامي كشور

1377

اجرا طرح در ساختمان لادن

18

بررسي جايگاه و ساختار مناسب مديريت
هوا – فضا

سازمان امور اداري واستخدامي كشور

1377

ارائه به دولت

19

بررسي و اصلاح سيستمها و روشهاي كميته امداد

كميته امداد امام خميني

1377

تأييد و بخشنامه

20

بررسي امنيت شغلي كاركنان دولت

موسسه مهر فرهنگ

1378

بهره برداري در طرحهاي سازمان امور اداري

21

طراحي فضاي اداري و چيدمان داخلي ساختمانها

كميته امداد امام خميني

1378

اجرا در ساختمانهاي 2 و3 سوهانك

22

طرح تشكيلات كلان دولت

سازمان امور اداري واستخدامي كشور

1378

تصويب در هيأت وزيران

23

تدوين راهبردها و برنامه هاي اصلاح سيستمها و روشها

سازمان امور اداري واستخدامي كشور

1378

تصويب در شوراي عالي اداري

24

امكان سنجي و ساختار مديريت GIS در ناجا

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي

1379

تأييد

25

طرح ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1379

تصويب در شوراي عالي اداري

26

طرح ادغام كتابخانه ملي و سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1379

تصويب در شوراي عالي اداري

27

طرح ارتقاء جايگاه مديريت نظام آماري كشور

مركز آمار ايران

1379

ارتقاء سطح اختيارات مركز آمار ايران

28

شناسايي و تعيين ساز و كارهاي واگذاري تصديهاي دولت به شهرداري تهران

مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران

1379

طرح در شوراي شهر تهران تصويب درشوراي عالي اداري

29

بررسي و طراحي تشكيلات مركز آمار ايران

مركز آمار ايران

1379

تأييد

30

برنامه ريزي نيروي انساني مركز آمار ايران

مركز آمار ايران

1379

تأييد

31

بررسي و بهينه سازي سيستمها و روشها و طراحي تشكيلات وزارت تعاون

وزارت تعاون

1379

تصويب

32

طراحي تشكيلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

سازمان مديريت صنعتي

1379

تصويب

33

بررسي و اصلاح سيستمها و روشهاي امور سينمايي هنري و مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1379

تأييد و بخشنامه موارد

34

تدوين ضوابط و استانداردهاي فضا و ساختمانهاي اداري

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1379

تصويب در شوراي عالي اداري

 

35

تدوين شاخصهاي بهره وري سازمان

نقشه برداري

سازمان نقشه برداري كشور

1380

تاييد

 

 

36

بررسي و بهينه سازي سيستمها و روشها و طراحي تشكيلات سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران

سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران

1380

تائيد

 

 

37

بررسي و اصلاح سيستمها و روشهاي سازمان ايرانگردي

سازمان ايرانگردي و جهانگردي

1380

تدوين و اصلاح 64 روش و تاييد

 

 

38

استاندارد مشاغل سازمان ايرانگردي و جهانگردي

سازمان ايرانگردي و جهانگردي

1380

تدوين و استاندارد 105 شغل و تاييد

 

 

39

بررسي و اصلاح سيستمها و روشهاي سازمان حفاظت محيط زيست

سازمان حفاظت محيط زيست

1380

گزارش مستندسازي تدوين شد

 

 

40

طراحي تشكيلات وزارت علوم, تحقيقات و فناوري

سازمان مديريت صنعتي

1380

اقدامات زير انجام شده است:

1- مستندسازي و تحليل ساختار تشكيلاتي موجود وزارتخانه

2- مطالعه تطبيقي ساختار وزارتخانه هاي مشابه در ساير كشورها

 

 

41

بررسي طرح تعطيلي روزهاي پنجشنبه در استانهاي كشور

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين

1381

طرح در شوراي برنامه ريزي استان تصويب لغو تعطيلي روزهاي پنجشنبه در دولت

 

 

42

بررسي سازمانها و تدوين ساختار نظام جامع رفاه اجتماعي در ايران

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1381

تاييد

 

 

43

الگوي پيشنهادي براي نظام مديريت رفاه اجتماعي

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

1382

انتشار در مجله مجلس و پژوهش

 

 

44

بررسي و بازنگري ساختار تشكيلاتي سازمان بازنشستگي كشوري

سازمان بازنشستگي كشوري

1381

تدوين و ارائه گزارشات

 

 

45

بازآرايي ساختار تشكيلات گروه صنعتي سديد

گروه صنعتي سديد

1381

تدوين وتصويب

 

 

46

مطالعه تطبيقي نظام ارزيابي عملكرد در شهرداريهاي ديگر كشورها

مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

1381

تدوين و ارايه گزارش

 

 

47

طرح تفكيك وظايف ملي و استاني وزارتخانه ها

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1381

تصويب در شوراي عالي اداري

 

 

48

طرح اصلاح ساختار شركت راه آهن ج.ا.ا

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1381

تصويب در شوراي عالي اداري

 

 

49

طرح ادغام سازمان اسناد و كتابخانه ملي

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1381

تصويب در شوراي عالي اداري

 

 

50

سازماندهي مجدد شوراها‏ ستادها و كميسيونهاي تحت نظارت رياست جمهوري

نهاد رياست جمهوري

1381

ارائه طرح و تأييد

 

 

51

مستندسازي و اصلاح روشهاي وزارت كار و      امور اجتماعي

وزارت كار و امور اجتماعي

1382

تدوين و تاييد گزارش

 

 

52

طراحي تشكيلات و مشاغل نهادرياست جمهوري

نهاد رياست جمهوري

1382

تائيد

 

 

53

مستندسازي و اصلاح روشهاي امور رفاهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

اداره كل تعاون و رفاه وزارتخانه

1382

تدوين و ارايه گزارش و تأييد

 

 

54

مستندسازي و اصلاح سيستمها روشهاي وزارت صنايع و معادن

وزارت صنايع و معادن

1382

طرح موجود و پيشنهادي ارائه و تاييد گرديد

 

 

55

طرح اصلاح ساختار وزارت راه و ترابري

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1382

تصويب در شوراي عالي اداري

 

 

56

طرح اصلاح ساختار شركت مخابرات ايران

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1382

تصويب در شوراي عالي اداري

 

 

57

طراحي تشكيلات سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

1383

ابلاغ طرح جهت اجرا

 

 

58

مستندسازي و اصلاح سيستمها و روشهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

2-1381

847 روش مستندسازي گرديده است فرايند پيشنهادي ارائه و تاييد گرديده است.

 

 

59

مستندسازي و طراحي ساختار تشكيلاتي, روشها و برنامه ريزي نيروي انساني سازمان تربيت بدني

سازمان تربيت بدني

ايران

83-1382

گزارش مستندسازي , طراحي و برنامه ريزي در 13 جلد ارائه گرديده است.

 

 

60

طراحي تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي

امنيت ملي

دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي

1382

بررسي و ارائه طرح جهت اجرا

 

 

61

طرح ادغام وزارت تعاون

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1383

گزارش و لايحه پيشنهادي  طرح در دولت

 

 

62

طرح ساماندهي دستگاههاي فرهنگي كشور

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1382

تصويب كليات طرح در شوراي عالي اداري

 

 

63

طرح ساماندهي دانشگاه هاي وابسته به دستگاههاي اجرايي كشور

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1382

تصويب در شوراي عالي اداري

 

 

64

طرح اصلاح ساختار دستگاه هاي وابسته به رياست جمهوري

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1383

تصويب موارد در شوراي عالي اداري

 

 

65

طرح اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش (دستگاه هاي وابسته)

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1383

تصويب موارد در شوراي عالي اداري

 

 

66

طرح ساماندهي مديريت فناوري اطلاعات كشور

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني

1383

تدوين گزارش و تائيد در شوراي عالي فناوري اطلاعات

 

 

67

طراحي تشكيلات موسسه خيريه كهريزك

موسسه كهريزك

1383

طراحي و تائيد تشكيلات

 

 

68

بررسي بنيادها در ايران (مقاله)

فصلنامه گفتگو

1382

چاپ و انتشار مقاله

 

 

69

طرح اصلاح ساختار موسسات و شركتهاي دولتي

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1382

تصويب در شوراي عالي اداري

 

 

70

مهندسي مجدد ساختار تشكيلاتي                  سازمان  زمين شناسي

مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

1383

تدوين گزارش و ارائه طرح وتائيد

 

 

71

مهندسي مجدد فرآيندهاي گمرك

گمرك جمهوري اسلامي ايران

1383

تدوين 20 جلد گزارش (149 فرآيند مستند و11فرايند اصلي طراحي گرديده است)

 

 

72

طراحي تشكيلات مديريت آموزش و ارتقاء سلامت

مديريت آموزش و ارتقاء سلامت

1383

تدوين گزارش توجيهي

 

 

73

طراحي تشكيلات سازمان مجري ساختمانها

سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي

1384

تدوين گزارش طراحي تشكيلات و تصويب

 

 

74

طراحي تشكيلات صندوق بازنشستگي بنادر و كشتيراني

سازمان بنادر و كشتيراني

1384

مطالعه،طراحي تشكيلات وتائيد

 

 

75

طرح تشكيلات كلان دولت

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1383

تدوين گزارش و طرح لايحه در مجلس

 

 

76

طرح اصلاح ساختار وزارت مسكن و شهرسازي

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1384

تدوين گزارش و طرح در شورايعالي اداري

 

 

77

 

تبيين جايگاه و طراحي تشكيلات دفتر همكاريهاي فن آوري رياست جمهوري

دفترهمكاريهاي فناوري

 

1384

1385

مطالعه و طراحی

 

 

 

78

 

طراحي ساختار استانداري تهران

 

استانداري تهران

1384

تدوين3جلد گزارش درزمينه               مطالعه ساختار ومديريت شهري ، مجموعه شهري تهران وكلان شهرهاي جهانومديريت منطقه اي تهران وديگر كشورها و طراحی

تشكيلات استانداری

 

 

79

طراحي تشكيلات شركت راشستان

شركت راشستان

1384

مطالعه ،طراحي وتائید

 

 

 

80

طراحي و تقويت ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر

دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

1384

تهيه گزارش و تائيد طر ح پيشنهادي

 

 

81

مهندسی مجدد تشکیلات و روشهای شرکت مشیران

شرکت مشیران

1384

تدوین تشکیلات و فرایندهای حوزه ستادی و کارگاههای شرکت

 

 

82

طراحي  سيستم ارزيابي عملكرد مناطق وسازمانهاي وابسته به شهرداري تهران

مركز مطالعات و

برنامه ريزي شهرتهران

86 - 1384

مطالعه ،طراحي ، اجراي آزمايشي و تائید

 

 

83

طراحي تشكيلات شركت خدمات هوايي پيام

شركت پيام

1385

مطالعه ،طراحي وتصويب

 

 

84

طراحي تشكيلات سازمان فضايي ايران

 

سازمان فضايي ايران

1385

مطالعه ،طراحي وتصويب

 

 

85

 

مهندسي مجدد ساختار وفرايندهاي سازمان اوقاف و امور خيريه

سازمان اوقاف و امور خيريه

1385

 

مطالعه ،طراحي وتائيد

 

 

 

86

 

احصاء قيمت تمام شده فعاليتهاي

وزارت صتايع و معادن

وزارت صنايع و معادن

1385

مطالعه ،طراحي وتائيد

 

 

87

تدوين استراتژيهاي منابع انساني

سازمان امور مالياتي كشور

1385

تهيه RFP طرح

 

 

88

ساماندهي مديريت امور سينمايي كشور

معاونت امور سينمائي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي

1385

مطالعه ،طراحي وتائيد

 

 

 

89

 

طراحي مدل نظام جامع فرهنگي كشور در مهندسي فرهنگي كشور

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

86-1385

 

مطالعه ، طراحي و تائيد

 

 

 

90

مهندسي مجدد ساختار وفرايندهاي

سازمان ملي زمين ومسكن

سازمان ملي زمين و   مسكن

87-1386

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

 

91

مهندسي مجدد ساختار وفرايندهاي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي

 

شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي

 

 

87-1386

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

92

برنامه رِيزی اتاق بازرگاني

و صتايع و معادن ايران

اتاق بازرگاني و صتايع و معادن ايران

1386

مطالعه و طراحي وتائيد

 

 

93

طراحي لساسنامه، ساختار تشكيلاتي ،

آئين نامه ها و نظام نامه هاي

منطقه ويژه اقتصادي پيام

منطقه ويژه اقتصادي پيام

87-1386

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

94

مهندسي مجدد ساختار تشكيلاتي

شركت سهامي دارويي وتجهيزات پزشكي

شركت سهامي دارويي وتجهيزات پزشكي

87-1386

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

95

طراحي تشكيلات تفصيلي

وزارت علوم،تحقيقات وفناوري

موسسه پژوهش و برنامه ريزي

آموزش عالي

87-1386

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

 

 

96

طراحي ساختار تشكيلاتي نهاد راهبري

فناوري اطلاعات(فاوا)

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني

1387

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

 

 

97

تدوين اهداف،استراتژيها و راه كارهاي توسعه صنعت

در برنامه پنجم

دفتر مطالعات طرح جامع مديريت- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

1387

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

 

 

98

طراحي تشكيلات ادارات كل استان و شهرستان

وزارت تعاون

وزارت تعاون

1388

مطالعه و طراحي وتائيد

 

 

 

 

99

مستند سازي و اصلاح فرايندهاي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات

1388

مطالعه و طراحي وتائيد

 

 

 

 

100

مطالعه و طراحي فضا و چیدمان اداری ساختمان  شرکت برق منطقه ای خراسان

شرکت برق منطقه ای خراسان

1388

مطالعه ، طراحي و تائید

 

 

101

طراحي ساختار،فرایندها و دستورالعملها و برنامه های عملیاتی  مدیریت آب و خاک البرز

کمیته آب و خاک البرز

و بانک جهانی

1388

مطالعه ، طراحي و تائید

 

 

102

تدوین استراتژی و طراحي ساختار

شرکت بازرگانی پتروشیمی

شرکت بازرگانی پتروشیمی

90-1389

مطالعه ، طراحي و تائید

 

 

103

مهندسی مجدد تشکیلات شهرداری بندرعباس

شهرداری بندرعباس

94-1393

در مرحله تصویب

 

 

104

تدوین سند برنامه نیروی انسانی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1394

مطالعه ، طراحي و تائید

 

 

105

تدوین سند برنامه نیروی انسانی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

1394

مطالعه ، طراحي و تائید

 

 

106

بازنگری و طراحی ساختار تشکیلاتی

شرکت ارتباطات زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت

1394

مطالعه ، طراحي و تائید

 

 

107

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

شهرداری های استان لرستان

استانداری لرستان

1394

در مرحله تصویب

 

 

108

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

شرکت پرشین گلف

شرکت پرشین گلف

1394

مطالعه ، طراحي و تائید

 

 

109

مهندسی مجدد تشکیلات شهرداری ایلام

شهرداری ایلام

1394

در مرحله تصویب

 

 

110

مهندسی مجدد تشکیلات شهرداری یزد

شهرداری یزد

1394

در مرحله مطالعه

 

 

111

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

شهرداری های استان مرکزی

استانداری مرکزی

1394

مطالعه ، طراحي

 

 

112

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

شهرداری های استان هرمزگان

استانداری هرمزگان

1394

در مرحله تصویب

 

 

113

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

شهرداری های استان البرز

استانداری البرز

1394

مطالعه ، طراحي

 

 

114

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

شهرداری های استان آذربایجان غربی

استانداری آذربایجان غربی

1394

در مرحله مطالعه

 

 

115

مهندسی مجدد تشکیلات شهرداری بافق

شهرداری بافق

1394

در مرحله تصویب

 

 

116

تدوین سند برنامه نیروی انسانی

سازمان تنظیم  مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان تنظیم  مقررات و ارتباطات رادیویی

1394

مطالعه ، طراحي

 

 

117

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

شهرداری های استان سیستان و بلوچستان

سازمان همیاری شهرداری های استان

1395

در مرحله مطالعه

 

 

118

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

شهرداری‌های استان البرز

شهرداری استان

البرز

1395

در مرحله تصويب

 

 

119

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

شهرداری‌های استان بوشهر

شهرداری استان

بوشهر

1395

در مرحله مطالعه

 

 

120

مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی

شرکت ارتباطات زیر ساخت

93 تا كنون

در مرحله تصویب

 

 

121

بازمهندسی و تدوین ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف واحدهای سازمانی

شرکت سهامی مهندسین مشاور راه آهن (مترا)

92

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

122

طراحی تدوین ساختار تشکیلاتی بر اساس قانون تاسیس و سایر مقررات مربوط و تدوین شرح وظایف واحدهای سازمانی

 

سازمان خصوصی سازی

91

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

123

تدوین شرح وظایف پست‌های سازمانی بر اساس ساختار تشکیلاتی و تشکیلات تفصیلی آن شرکت

شرکت سهامی مجری ساختمان های عمومی و دولتی

91

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

124

طراحی و تدوین سازمان و تشکیلات بر اساس اساسنامه آن صندوق و تدوین شرح وظایف واحدهای سازمانی آن صندوق

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

91

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

125

تدوین مقررات اداری و استخدامی (جذب و بکارگیری نیروی انسانی – نگهداری نیروی انسانی – حقوق و دستمزد – خروج از خدمت و ... )

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

92

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

126

تدوین نظام حقوق و دستمزد کارکنان غیر رسمی

شرکت عمران شهرهای جدید وابسته به وزارت راه و شهرسازی

92

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

127

بازمهندسی تشکیلات و طراحی ساختار سازمانی آن سازمان

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

91

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

128

بازمهندسی تشکیلات شرکت ساخت و ایجاد زیر ساخت حمل و نقل کشور و تدوین ساختار سازمانی آن و تدوین تشکیلات تفصیلی شرکت بر اساس ساختار سازمانی آن

شرکت زیر ساخت حمل و نقل کشور

91

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

129

تدوین استاندارد مشاغل بر اساس دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) در جهت ایجاد زمینه لازم جهت برنامه ریزی نیروی انسانی در آن سازمان

 

خبرگزاری جمهوری اسلامی

90

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

130

برگزاری آزمون سنجش توانائی مهندسین مشاور و پیمانکاران بر اساس استانداردهای تدوین شده

وزارت راه و ترابری

91

مطالعه ، طراحي وتائيد

 

 

ب ) امور بین الملل :

انعقاد قرارداد با شرکت کیومک گروپ کانادا (Q MAC GROUP Inc.) در خصوص بازنگری در ساختار تشکیلات و فرایندهای انجام کار .

 

نمونه فعالیت‌های این سازمان در زمینه چاپ و نشر کتب تخصصی و فرمهای مربوط به نظام اداری و مدیریت  عبارتند از :

- تدوین و انتشار مجموعه کامل قوانین و مقررات اداری و استخدامی که هر ساله منتشر می‌شود .

- چاپ و انتشار مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه‌های اجرائی آن که تا کنون چندین بار به چاپ مجدد رسیده است .

- تدوین و انتشار مجموعه قوانین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

- تدوین و انتشار مجموعه قانون محاسبات عمومی و آئین نامه‌های اجرائی آن

- تدوین و انتشار قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

- تدوین و انتشار قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرائی

- تدوین و انتشار سازماندهی و تشکیلات در مدیریت دولتی ایران

- تدوین و انتشار اندیشه های اسلامی در مدیریت  (گفتمان قرآنی مدیران )

- تدوین و انتشار راهنمایی کامل کارمند یابی و استخدام (رویکرد گام به گام برای انتخاب ، ارزیابی و استخدام صحیح افراد)

 

برنامه ریزی و پشتیبانی نیروی انسانی :

تامین نیروی انسانی دستگاههای دولتی و غیر دولتی اعم از تخصصی و پشتیبانی

 

نمونه دستگاه‌هایی که تا کنون مورد مشاوره و برگزاری آزمون‌های استخدامی این سازمان قرار گرفته‌اند :

  • وزارت صنايع و معادن ، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، اداره کل ثبت اسناد و املاک اردبیل ، ثبت خراسان شمالی ، ثبت سیستان و بلوچستان ،  وزارت كار و امور اجتماعي ،  تعدادي از بانك ها،  گمرك ايران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،  راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران ،  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ، وزارت راه و شهرسازی ، تعدادی از ادارات کل راه و شهرسازی استانها، شركت سهامي بيمه البرز ،  شرکت سهامی بیمه آسیا ، سازمان تنظيم مقررات و راديويي، وزارت امور اقتصادي و دارائي ، سازمان هواپيمايي كشوري ، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ، استانداری اردبیل ، استانداری اصفهان ، استانداری زنجان ، استانداری سمنان ، استانداری سیستان و بلوچستان ،‌ استانداری قزوین ، استانداری قم ، استانداری کرمان ، استانداری لرستان ، استانداری مرکزی، استانداری خراسان شمالی ، بخش اداري مجلس شوراي اسلامی، شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، سازمان حج و زيارت ، سازمان بنادر و دريانوردي ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشگاه لرستان ، مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری (سامد) ، سازمان دامپزشکی تهران ، سازمان ملی زمین و مسکن ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، ‌سازمان حفاظت محیط زیست ، مرکز ملی جهانی شدن ، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، اداره کل تعاون سمنان ، بانک ملی ایران ، بانک توسعه صادرات ایران، شرکت رفاه مهر (بانک کشاورزی) ،‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان ، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، دانشگاه لرستان ،‌گمرک ، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ارتباطات زیر ساخت .

 

 

تمامی حقوق سایت برای شرکت تعاونی سازمان معین ادارات محفوظ است - طراحی و پیاده سازی چیتوا