کد شغل شهر محل خدمت شهرهای محدوده  ثبت نام 
101 حفاظت فیزیکی اصفهان شهر اصفهان
102 حفاظت فیزیکی تهران شهر تهران
103 حفاظت فیزیکی مشهد شهر مشهد
104 حفاظت فیزیکی ساری شهر ساری
105 حفاظت فیزیکی گرگان شهر گرگان
106 حفاظت فیزیکی کرمان شهر کرمان
107 حفاظت فیزیکی بندرعباس شهر بندرعباس
108 حفاظت فیزیکی یزد شهر یزد
109 لکوموتیوران تبریز تبریز، مرند، شبستر، اسکو، آذرشهر، بستان آباد و توابع آنها
110 لکوموتیوران مراغه مراغه و توابع
111 لکوموتیوران اراک اراک، شازند، آشتیان، خمین و توابع آنها
112 لکوموتیوران اصفهان شاهین شهر، خمینی شهر، نیران، فلاورجان، زرین شهر، مبارکه، شهرضا، نجف آباد، اصفهان و توابع آنها
113 لکوموتیوران کاشان کاشان، بادرود، نطنز، دلیجان، آران و بیدگل و توابع آنها
114 لکوموتیوران تهران تهران، شهرقدس،ورامین، اندیشه، ملارد
115 لکوموتیوران بندرامام امیدیه، بندر ماهشهر، آبادان، خرمشهر، بندر امام خمینی و توابع آنها
116 لکوموتیوران اهواز اهواز،دشت آزادگان،شوش، شوشتر، خرمشهر، آبادان و توابع آنها
117 لکوموتیوران سرخس سرخس و توابع
118 لکوموتیوران مشهد مشهد، فریمان، نیشابور و توابع آنها
119 لکوموتیوران اندیمشک اندیمشک و شهر دزفول و توابع آنها
120 لکوموتیوران خواف خواف و توابع 
121 لکوموتیوران تربت حیدریه تربت حیدریه، کاشمر و توابع آنها
122 لکوموتیوران طبس طبس و توابع
123 لکوموتیوران پل سفید پل سفید و توابع
124 لکوموتیوران فیروزکوه فیروزکوه و توابع
125 لکوموتیوران قزوین قزوین و توابع
126 لکوموتیوران شاهرود شاهرود و توابع
127 لکوموتیوران سمنان سمنان و توابع
128 لکوموتیوران گرگان گرگان و توابع
129 لکوموتیوران زنجان زنجان، خرمدره، ابهر و توابع آنها
130 لکوموتیوران میانه میانه و توابع
131 لکوموتیوران آباده آباده،اقلید و توابع آنها
132 لکوموتیوران قم قم و توابع
133 لکوموتیوران زرند زرند و توابع
134 لکوموتیوران کرمان کرمان و توابع
135 لکوموتیوران دورود دورود و توابع
136 لکوموتیوران سیرجان سیرجان و توابع
137 لکوموتیوران بندرعباس بندرعباس و توابع
138 لکوموتیوران یزد یزد و توابع
139 لکوموتیوران اردکان، میبد اردکان، میبد و توابع آنها
140 لکوموتیوران بافق بافق و توابع 
141 متصدی ترافیک تبریز تبریز و توابع 
142 متصدی ترافیک مراغه مراغه و توابع
143 متصدی ترافیک اراک اراک، کرمانشاه ، ملایر، توابع آنها
144 متصدی ترافیک اصفهان اصفهان و توابع
145 متصدی ترافیک کاشان کاشان و توابع
146 متصدی ترافیک تهران تهران و توابع
147 متصدی ترافیک اهواز اهواز و توابع 
148 متصدی ترافیک بندر امام خمینی بندر امام خمینی و توابع 
149 متصدی ترافیک زاهدان زاهدان و توابع 
150 متصدی ترافیک مشهد مشهد و توابع
151 متصدی ترافیک اندیمشک اندیمشک، شهر دزفول و توابع آنها
152 متصدی ترافیک طبس طبس و توابع
153 متصدی ترافیک تربت حیدریه تربت حیدریه، خواف، سنگان و توابع آنها
154 متصدی ترافیک فیروزکوه و پل سفید فیروزکوه ، پل سفید و توابع آنها
155 متصدی ترافیک رشت رشت و توابع 
156 متصدی ترافیک قزوین قزوین و توابع
157 متصدی ترافیک شاهرود و سمنان گرمسار، سمنان، شاهرود، دامغان و توابع آنها
158 متصدی ترافیک گرگان گرگان و توابع
159 متصدی ترافیک میانه میانه، بستان آباد و توابع آنها
160 متصدی ترافیک زنجان زنجان و توابع 
161 متصدی ترافیک همدان همدان و توابع
162 متصدی ترافیک قم قم و توابع
163 متصدی ترافیک کرمان کرمان و توابع
164 متصدی ترافیک دورود دورود و توابع
165 متصدی ترافیک سیرجان سیرجان و توابع 
166 متصدی ترافیک بندرعباس بندر عباس و توابع
167 متصدی ترافیک یزد یزد و توابع
168 ناظر تخلیه و بارگیری مبارکه شهر مبارکه و توابع
169 ناظر تخلیه و بارگیری زرین شهر شهر زرین شهر و توابع
170 ناظر تخلیه و بارگیری اهواز شهر بندر امام و توابع
171 ناظر تخلیه و بارگیری طبس شهر تربت حیدریه و توابع
172 ناظر تخلیه و بارگیری شاهرود شهرهای  شاهرود، سمنان و توابع آنها
173 ناظر تخلیه و بارگیری گرگان شهرهای گنبد کاووس، آق قلا و توابع آنها
174 ناظر تخلیه و بارگیری بندرعباس شهر سیرجان و توابع
175 سوزنبان تبریز تبریز و توابع 
176 سوزنبان مراغه مراغه و توابع
177 سوزنبان اراک اراک، کرمانشاه ، ملایر، توابع آنها
178 سوزنبان اصفهان اصفهان و توابع
179 سوزنبان کاشان کاشان و توابع
180 سوزنبان تهران تهران و توابع
181 سوزنبان اهواز اهواز و توابع 
182 سوزنبان بندر امام خمینی بندر امام خمینی و توابع
183 سوزنبان زاهدان زاهدان و توابع
184 سوزنبان مشهد مشهد و توابع
185 سوزنبان اندیمشک اندیمشک و توابع
186 سوزنبان طبس طبس و توابع
187 سوزنبان تربت حیدریه تربت حیدریه، خواف و سنگان آنها
188 سوزنبان ساری ساری و توابع 
189 سوزنبان فیروزکوه فیروزکوه و توابع 
190 سوزنبان پل سفید پل سفید و توابع 
191 سوزنبان رشت رشت و توابع 
192 سوزنبان قزوین قزوین و توابع 
193 سوزنبان شاهرود و سمنان گرمسار، سمنان، شاهرود، دامغان و توابع آنها
194 سوزنبان گرگان گرگان و توابع
195 سوزنبان میانه میانه، بستان آباد و توابع آنها
196 سوزنبان زنجان زنجان و توابع 
197 سوزنبان همدان همدان و توابع
198 سوزنبان شیراز شیراز، اقلید، آباده و توابع آنها
199 سوزنبان قم قم و توابع
200 سوزنبان کرمان کرمان و توابع
201 سوزنبان دورود دورود و توابع
202 سوزنبان سیرجان سیرجان و توابع 
203 سوزنبان بندرعباس بندر عباس و توابع 
204 سوزنبان یزد یزد، بافق، اردکان، میبد، نائین و توابع آنها
205 راهبر جرثقیل ریلی تبریز شهر تبریز و توابع
206 راهبر جرثقیل ریلی کرمانشاه شهر کرمانشاه و توابع
207 راهبر جرثقیل ریلی کاشان شهر کاشان و توابع
208 راهبر جرثقیل ریلی بندر امام خمینی شهر بندر امام و توابع
209 راهبر جرثقیل ریلی مشهد شهر مشهد و توابع
210 راهبر جرثقیل ریلی خواف و تربت حیدریه شهرهای خواف،تربت حیدریه و توابع آنها
211 راهبر جرثقیل ریلی فیروزکوه شهر فیروزکوه و توابع
212 راهبر جرثقیل ریلی رشت شهر رشت و توابع
213 راهبر جرثقیل ریلی میانه و زنجان شهر میانه، زنجان و توابع آنها
214 راهبر جرثقیل ریلی همدان شهر همدان و توابع
215 راهبر جرثقیل ریلی آباده شهر آباده و توابع
216 راهبر جرثقیل ریلی سیرجان شهر سیرجان و توابع
217 راهبر جرثقیل ریلی چادرملو شهر های بهاباد، یزد و توابع آنها
218 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن آذربایجان شهرهای تبریز، جلفا، مراغه، بستان آباد، آذر شهر، عجب شیر، بناب و توابع آنها
219 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن اراک شهرهای اراک، شازند، ملایر، کرمانشاه و توابع آنها
220 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن اصفهان شهرهای اصفهان، کاشان و توابع آنها
221 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن تهران شهر های تهران، شهریار، اسلامشهر، اندیشه، ملارد، ورامین، شهر ری و توابع آنها
222 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن جنوب شهرهای اهواز، خرمشهر، آبادان، سربندر، ماهشهر، بندر امام خمینی و توابع آنها
223 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن جنوبشرق شهرهای زاهدان و توابع
224 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن زاگرس شهرهای اندیمشک، دزفول، شوش، شوشتر و توابع آنها
225 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن شرق شهرهای طبس، تربت حیدریه، و توابع آنها
226 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن شمال 1 شهرهای ساری، سوادکوه، قائمشهر، نکا، بهشهر، پل سفید و توابع آنها
227 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن شمال 2 شهرهای رشت، قزوین و توابع آنها
228 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن شمالشرق 1 شهرهای سمنان،گرمسار، شاهرود، دامغان و توابع آنها
229 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن شمالغرب شهرهای زنجان، میانه و توابع آنها
230 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن فارس شهرهای شیراز، آباده، اقلید، خرم بید، مرودشت و توابع آنها
231 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن لرستان شهرهای دورود، ازنا، سپید دشت و توابع آنها
232 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن هرمزگان شهرهای بندرعباس، سیرجان، حاجی آباد  و توابع آنها
233 مکانیسین ( تعمیر کار واگن ) محدوده جغرافیایی راه آهن یزد شهر یزد، اردکان، میبد، بافق، اشکذر و توابع آنها
234 ماشین آلات مکانیزه خط محدوده جغرافیایی راه آهن یزد استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی 
235 ماشین آلات مکانیزه خط در صورت نیاز تمام نقاط ریلی کشور استان مرکزی
236 ماشین آلات مکانیزه خط در صورت نیاز تمام نقاط ریلی کشور استان اصفهان
237 ماشین آلات مکانیزه خط در صورت نیاز تمام نقاط ریلی کشور استان های تهران و البرز
238 ماشین آلات مکانیزه خط در صورت نیاز تمام نقاط ریلی کشور شهرستان زاهدان و توابع آنها
239 ماشین آلات مکانیزه خط در صورت نیاز تمام نقاط ریلی کشور شهرستان های مشهد، نیشابور، سبزوار، کاشمر، فریمان، سرخس
240 ماشین آلات مکانیزه خط در صورت نیاز تمام نقاط ریلی کشور استان سمنان
241 ماشین آلات مکانیزه خط در صورت نیاز تمام نقاط ریلی کشور استان های زنجان و قزوین
242 ماشین آلات مکانیزه خط در صورت نیاز تمام نقاط ریلی کشور استان فارس
243 ماشین آلات مکانیزه خط در صورت نیاز تمام نقاط ریلی کشور شهرستان های بندرعباس، سیرجان، احمدآباد، فین، تزرج، حاجی آباد و خاتون آباد و توابع آنها
244 ماشین آلات مکانیزه خط در صورت نیاز تمام نقاط ریلی کشور شهرستان های یزد، اردکان،بافق، بهاباد، نائین، میبد و شهر های زواره، خرانق و توابع آنها
245 حفاظت ایستگاهی زاهدان زاهدان و توابع
246 حفاظت ایستگاهی مشهد مشهد و توابع
247 حفاظت ایستگاهی طبس تربت حیدریه و توابع
248 حفاظت ایستگاهی قم قم و توابع
249 حفاظت ایستگاهی بندرعباس بندرعباس و توابع
250 حفاظت ایستگاهی یزد یزد و توابع
251 تکنسین ارتباطات و علائم اراک اراک و توابع
252 تکنسین ارتباطات و علائم اصفهان شهر اصفهان و توابع
253 تکنسین ارتباطات و علائم نطنز شهر نطنز و توابع
254 تکنسین ارتباطات و علائم عقدا شهر عقدا و توابع
255 تکنسین ارتباطات و علائم ورزنه شهر ورزنه و توابع
256 تکنسین ارتباطات و علائم تهران تهران و توابع
257 تکنسین ارتباطات و علائم اهواز اهواز و توابع
258 تکنسین ارتباطات و علائم زاهدان زاهدان و توابع
259 تکنسین ارتباطات و علائم رباط پشت بادام طبس، خور و بیابانک، بهاباد، ساغند و توابع آنها
260 تکنسین ارتباطات و علائم قزوین قزوین و توابع
261 تکنسین ارتباطات و علائم رشت رشت و توابع
262 تکنسین ارتباطات و علائم شاهرود شاهرود و توابع
263 تکنسین ارتباطات و علائم گرگان گرگان و توابع
264 تکنسین ارتباطات و علائم زنجان زنجان و توابع
265 تکنسین ارتباطات و علائم همدان همدان و توابع
266 تکنسین ارتباطات و علائم شیراز شیراز و توابع
267 تکنسین ارتباطات و علائم صفاشهر صفاشهر و توابع
268 تکنسین ارتباطات و علائم شهرضا شهرضا و توابع
269 تکنسین ارتباطات و علائم قم قم و توابع
270 تکنسین ارتباطات و علائم زرند زرند و توابع
271 تکنسین ارتباطات و علائم کرمان کرمان و توابع
272 تکنسین ارتباطات و علائم بندرعباس بندرعباس و توابع
273 تکنسین ارتباطات و علائم سیرجان سیرجان و توابع
274 تکنسین ارتباطات و علائم فین فین و توابع
275 تکنسین ارتباطات و علائم حاجی آباد حاجی آباد و توابع
276 تکنسین ارتباطات و علائم جوادیه انار، بافق، بیاض، کشکوئیه و توابع آنها
277 تکنسین ارتباطات و علائم یزد یزد و توابع
278 تکنسین ارتباطات و علائم اردکان اردکان و توابع
279 تکنسین ارتباطات و علائم بافق بافق و توابع
280 تکنسین ارتباطات و علائم بهاباد بهاباد و توابع
281 تکنسین ارتباطات و علائم میبد میبد و توابع
282 تکنسین ارتباطات و علائم زواره زواره و توابع
283 متصدی امور ساختمان اراک اراک و توابع
284 متصدی امور ساختمان اصفهان اصفهان و توابع
285 متصدی امور ساختمان تهران تهران و توابع
286 متصدی امور ساختمان تربت حیدریه تربت حیدریه و توابع
287 متصدی امور ساختمان رشت رشت و توابع
288 متصدی امور ساختمان بندرعباس بندرعباس و توابع
289 متصدی امور تاسیسات - برقی کرج کرج و توابع
290 متصدی امور تاسیسات - برقی اسفراین اسفراین و توابع
291 متصدی امور تاسیسات - برقی سرخس سرخس و توابع
292 متصدی امور تاسیسات - برقی نیشابور نیشابور و توابع
293 متصدی امور تاسیسات - برقی هفت تپه اندیمشک، شوش، دزفول و توابع آنها
294 متصدی امور تاسیسات - برقی شوش اندیمشک، شوش، دزفول و توابع آنها
295 متصدی امور تاسیسات - برقی دوکوهه اندیمشک، شوش، دزفول و توابع آنها
296 متصدی امور تاسیسات - برقی گل محک اندیمشک، شوش، دزفول و توابع آنها
297 متصدی امور تاسیسات - برقی لوشان لوشان و توابع
298 متصدی امور تاسیسات - برقی یاتری گرمسار، آرادان و توابع آنها
299 متصدی امور تاسیسات - برقی سمنان سمنان و توابع
300 متصدی امور تاسیسات - برقی گرداب سمنان و توابع
301 متصدی امور تاسیسات - برقی امروان دامغان و توابع  
302 متصدی امور تاسیسات - برقی گلوگاه گلوگاه (واقع در استان گلستان) و توابع آنها
303 متصدی امور تاسیسات - برقی بندرگز بندرگز و توابع
304 متصدی امور تاسیسات - برقی گرگان گرگان و توابع
305 متصدی امور تاسیسات - برقی تاکستان تاکستان و توابع
306 متصدی امور تاسیسات - برقی قم قم و توابع
307 متصدی امور تاسیسات - برقی یزد یزد و توابع
308 متصدی امور تاسیسات - برقی بافق بافق و توابع
309 متصدی امور تاسیسات  - مکانیکی اراک اراک  و توابع
310 متصدی امور تاسیسات  - مکانیکی اصفهان اصفهان و توابع
311 متصدی امور تاسیسات  - مکانیکی تهران تهران و توابع
312 متصدی امور تاسیسات  - مکانیکی سرخس سرخس و توابع
313 متصدی امور تاسیسات  - مکانیکی نقاب نقاب و توابع
314 متصدی امور تاسیسات  - مکانیکی سراوان سراوان و توابع
315 متصدی امور تاسیسات  - مکانیکی لوشان لوشان و توابع
316 متصدی امور تاسیسات  - مکانیکی رستم آباد رستم آباد و توابع
317 متصدی امور تاسیسات  - مکانیکی گرگان گرگان و توابع
318 متصدی امور تاسیسات  - مکانیکی بندرعباس بندرعباس و توابع
319 متصدی امور تاسیسات  - مکانیکی یزد یزد و توابع
320 متصدی امور تاسیسات  - مکانیکی بافق بافق و توابع