این سازمان بعنوان یکی از واحدهای انتشاراتی تخصصی در زمینه نشر قوانین و مقررات اداری و استخدامی و کتابهای مدیریت بصورت شیوه رایج و الکترونیکی فعالیت دارد که موارد ذیل را در این ارتباط اعلام می‌دارد :

  • تدوین و انتشار مجموعه‌ای حاوی قوانین و مقررات اداری و استخدامی که در تیراژ ۳۵۰۰ الی ۴۰۰۰ نسخه از سال ۷۵ تا کنون هر ساله به چاپ می رسد و در اختیار دستگاههای دولتی و واحدهای متقاضی و پژوهشگران حوزه مدیریت و امور اداری قرار می‌گیرد . این مجموعه حاوی آخرین قوانین و مقررات اداری و استخدامی به تفکیک موضوع می‌باشد .

ضمناً این مجموعه تحت عنوان مجموعه کامل قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری با آخرین اصلاحات تدوین شده که هم‌اکنون موجود است.

علاوه بر انتشار کتب قوانین و مقررات اداری و استخدامی این سازمان نسبت به تدوین و انتشار و توزیع کتابهائی در حوزه‌های مدیریت ، علوم ارتباطات اقدام نموده است .

علاوه بر چاپ و انتشار مجموعه های مختلف مورد نیاز ، مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی (با آخرین اصلاحات و تغییرات) ، مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری (حاوی آخرین تغییرات) و قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرائی آن ، قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه آئین نامه های اجرایی و بخشنامه ها و دستورالعمل های قانون مذکور، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ، گفتمان قرآنی مدیران ، سازماندهی و تشکیلات در مدیریت دولتی ایران (برای اولین بار)، چاپ و در دسترس قرار دارد.