محصولات
کتاب های منتشره
  • کتاب های منتشره
  • کتاب های قابل عرضه

Moein Edarat Organization

Management Consultant

Systems and Methods Reengineering, Orgaizational Structure Designing

Manpower Planning, Formulation of Administrative and Recruitment Regulations

Implementation of Recuitment Tests & Printing and Publishing Company

۱st Floor, No. 18, Sepand St., North Ostad Nejatollahi Ave Tehran, Iran

Tel: (+9821) 88915114-5   Fax: (+9821) 88908865     Postal Code: 1598994813

شرکت تعاونی سازمان معین ادارات به منظور ارائه خدمات فنی و تخصصی به دستگاه های اجرائی در راستای سیاست های دولت جمهوری اسلامی و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و در جهت کاهش حجم تصدی های دستگاه های دولتی از طریق واگذاری امور به بخش های غیر دولتی با بهره گیری از تخصص کارشناسان با تجربه نظام اداری و اجرایی کشور در سال ۱۳۷۰ به عنوان اولین شرکت ارائه خدمات مشاوره مدیریت تاسیس و تا کنون در خدمت نظام اداری و اجرایی کشور می‌باشد.

واضح و مبرهن است امروزه نقش مدیران در تحقق اهداف سازمانی بسیار مهم و موثر است زیرا آنان برنامه‌ها و فرایندها را جهت ایجاد منابع و بهره‌برداری بهینه از آن را مورد بررسی قرار داده تا به رهبری اثر بخش که هدایت منابع به سوی اهداف با کمترین هزینه می‌باشد نائل آیند. از این رو تصمیم‌گیری در جهت صرف منابع مادی و معنوی سازمان مسئولیت سنگینی را بر دوش مدیران می‌گذارد. شناخت و آشنایی با محیط بیرونی سازمان و استفاده از توانمندیهای سازمانهای پیرامونی که وظیفه‌ای جز یاری رساندن این‌گونه مدیران را ندارند از ضرورتهای انکار ناپذیر در انتخاب مدیران می‌باشد.

سازمان معین ادارات بعنوان یک بازوی مدیریتی برای مدیران تحول گرا آمادگی دارد در کلیه زمینه‌های اداری، پشتیبانی در خدمت سازمانهای دولتی و غیر دولتی قرار گرفته و تجربیات و سوابق ارزشمند سی ساله‌ی ، متخصصین خود را در این راه بکار گیرد.